top of page

Privacyverklaring

Van Eyck Gin is gevestigd in Gent en respecteert de privacy van de bezoekers van de website www.vaneyckgin.com. In deze privacyverklaring wordt uiteengezet welke informatie wij van u als bezoeker en als klant verzamelen en hoe wij deze informatie verder gebruiken en beschermen.

 

Toepassing van de privacyverklaring


Deze privacyverklaring is van toepassing op elk(e) websitebezoek, transactie of overeenkomst die via een website wordt overeengekomen. Alle informatie, waaronder uw persoonsgegevens, die wij over u verzamelen gedurende uw bezoek en/of gebruik van onze website, zal worden behandeld in overeenstemming met dit beleid en hierin beschreven doeleinden met betrekking tot de verwerking van uw persoonsgegevens. Deze privacyverklaring geldt niet voor websites van andere bedrijven die een link naar onze website bevat of waarvan een link op onze website staat.

Uw contactgegevens


Van Eyck Gin maakt gebruik van een contactformulier. Uw gegevens worden gebruikt voor intern gebruik en zullen dus enkel gebruikt worden voor een nog betere service te leveren. Deze info is dus strikt geheim en zal dus zeker het bedrijf niet te buiten komen.

 

Bewaren van gegevens


Bij het bezoeken van onze website bewaren we onder andere uw domeinnaam (ip adres) als u een bezoek brengt aan onze webpagina’s. Het bewaren van uw e-mailadres gebeurt alleen maar als u dit communiceert naar ons.

 

Cookies


Cookies zijn kleine bestandjes die op de computer worden opgeslagen bij het bezoeken van de webpagina’s van Van Eyck Gin. Ze bevatten informatie, gelinkt aan een webbrowser en de specifieke website.

 

Jouw rechten


U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te laten verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens.

Openbaarmaking aan derden


Van Eyck Gin zal uw persoonsgegevens niet aan derden verstrekken, tenzij wij daartoe wettelijk worden verplicht of in geval van een fusie, overname, reorganisatie of soortgelijke gebeurtenis. Waar nodig zullen wij uw informatie enkel ter beschikking stellen aan bedrijven die worden betrokken bij de uitvoering van onze diensten, zoals een bedrijf dat betrokken is bij de betaling en financiële afhandeling van uw bestelling of de bezorgdiensten die uw bestelling afleveren. Dit gebeurt echter uitsluitend voor doeleinden zoals die in dit beleid worden uiteengezet of voor andere doeleinden waarvoor u uw toestemming heeft gegeven. Ons team en door ons ingeschakelde derden zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van uw gegevens en de inhoud van dit beleid te respecteren.

Fraude


Wij gebruiken uw klantgegevens om fraude te onderzoeken, te voorkomen en tegen te gaan. Als dat moet op grond van een wettelijke verplichting, geven wij klantgegevens aan de overheid of bijvoorbeeld aan een opsporingsinstantie.

 

Beheren van uw dossier


Op sommige websites wordt de mogelijkheid aangeboden om uw eigen account te maken. Van Eyck Gin maakt hier geen gebruik van. Wanneer de klant zelf stuurt naar info@vaneyckgin.com dan zal er een dossier worden geopend. Dit dossier bestaat uit onder andere uw naam, aflever-en factuuradres, telefoonnummer en uw e-mailadres. We bewaren ook gegevens over uw eerdere bestellingen die u heeft geplaatst.

 

Beveiliging


Van Eyck Gin gaat uiterst zorgvuldig om met uw gegevens, waarvan persoonsgegevens deel uit kunnen maken. Heeft u het idee dat uw gegevens toch niet goed beveiligd zijn, of heeft u aanwijzingen van misbruik? Neem dan contact op met Van Eyck Gin via ons e-mailadres info@vaneyckgin.com.

Cookies
bottom of page